Hoog contrast

OCM toegankelijkheidsdoelstellingen

In het Vlaamse gelijkekansenbeleid wordt sinds 2005 gewerkt met de open coördinatie methode voor het realiseren van een horizontale of beleidsdomeinoverschrijdende verankering. In deze OCM-aanpak is toegankelijkheid als doelstelling opgenomen.

De open coördinatiemethode is een werkwijze om tussen beleidsmakers uit de verschillende beleidsdomeinen gemeenschappelijke doelstellingen en indicatoren vast te leggen, waarna de verschillende partners vrij kunnen bepalen hoe ze die doelstellingen binnen hun eigen beleidsdomein zullen nastreven en realiseren. Daarnaast omvat de methode een periodieke monitoring, evaluatie en 'peer review', zodat de verschillende beleidsdomeinen van elkaar kunnen leren.

Voor functioneel bevoegd Vlaams minister Hilde Crevits zijn in het plan 2010-2014 volgende prioritaire OCM-doelstellingen opgenomen:

  • Aandacht voor integrale toegankelijkheid is verankerd in het nieuwe Mobiliteitsplan, inclusief de aanwezigheid van indicatoren om toegankelijkheid te evalueren. 
  • Het uitwerken van een geïntegreerd, complementair en gebiedsbedekkend toegankelijk vervoerssysteem voor personen die niet van het reguliere toegankelijke openbaar vervoer gebruik kunnen maken. 
  • Het verhogen van de integrale toegankelijkheid van het openbaar vervoer (De Lijn). In 2011 worden de Diensten Aangepast Vervoer geïntegreerd in de werking die in het kader van het mobiliteitsbeleid wordt ontplooid. 
  • Het verhogen van de interne en externe toegankelijkheidsexpertise (afdeling Wegen en Verkeer). 
  • Het informeren van de gebruiker over de toegankelijkheid van het openbaar vervoer (De Lijn).