Hoog contrast

DOD

Omdat toegankelijkheid van het publiek domein een complex gegeven is bundelde Enter de belangrijkste basiseisen rond toegankelijkheid in het ‘DOD-principe’. 

DOD staat voor:

- Doorgangen die voldoende breed, hoog en obstakelvrij zijn: 

- Het Oppervlak dat voldoende effen, vlak aaneengesloten, slipvrij en rolstoelvast is voorzien van duidelijke natuurlijke of kunstmatige geleiding; 

- Drempels die in het voetgangersgebied vermeden worden, zowel op de looproute als aan oversteekplaatsen. 

De DOD- aanbevelingen zijn gebaseerd op het ‘Vademecum Toegankelijk Publiek Domein’, een omvangrijk handboek dat door de Vlaamse overheid als richtlijn wordt gehanteerd. Het ‘DOD-principe’ stelt een aantal basisrichtlijnen voor die cruciaal zijn om de toegankelijkheid van het publiek domein te verhogen. Indien aan de DOD-aanbevelingen wordt tegemoetgekomen, dan is de toegankelijkheid in belangrijk mate verzekerd.

DOD sluit ook aan op het STOP-beginsel, opgenomen in het mobiliteitsdecreet, dat de rangorde oplegt van de wenselijke mobiliteitsvormen:eerst de Stappers (voetgangers), vervolgens de Trappers (fietsers), het Openbaar (of collectieve) vervoer en ten slotte het Personenvervoer (individueel gemotoriseerde vervoer).

Het ‘DOD-principe’ wordt ook uiteengezet in het wenkenblad Toegankelijkheid van het publiek domein.

Bijlagebestandsgrootte
Toegankelijkheid publiek domein1.76 MB