Hoog contrast

Doorgangen

Doorgangen voldoende breed en obstakelvrij

Voor een voetganger bedraagt de vrije doorgangsruimte min. 1,50 m. Op plaatsen waar veel voetgangers komen, is er uiteraard meer ruimte nodig. Sommige obstakels, zoals bv. een slecht geplaatst verkeersbord of een reclamebord midden op de stoep, kunnen de doorgang belemmeren en het risico op botsingen verhogen.

Doorgangsbreedte voetpad

  • Min. 1,50 m breed (liever 1,80 m). 
  • Min. 1,20 m ter hoogte van lokale versmallingen over een lengte van max. 10 m. 
  • Min. 1 m ter hoogte van een lokale versmallingen over een lengte van max. 1,20 m. 
  • Tussen leuningen van een helling een vrije breedte voorzien van min. 1,20 m.

Doorgangshoogte

  • Min. 2,10 m vrije doorgangshoogte In voetgangersgebieden. 
  • Min. 2,50 m vrije doorgangshoogte op plaatsen waar wordt gefietst.