Hoog contrast

Beleid

Omwille van de demografische ontwikkeling worden we in Vlaanderen geconfronteerd met een sterk toenemende vergrijzing. Hierdoor zal er een nog grotere nood ontstaan aan een toegankelijke leefomgeving, aangepaste woonconcepten en voorzieningen en aansluitend een goed uitgebouwd en toegankelijk openbaarvervoersysteem. In de Vlaamse beleidsplannen wordt dan ook in verschillende beleidsdomeinen verwezen naar het thema. Ook wordt de OCM (open coördinatie methode) aanpak gevolgd om een beleidsdomeinoverschrijdende verankering van de vooropgestelde toegankelijkheidsdoelstellingen te bewerkstelligen.

De regelgeving aangaande het aspect toegankelijkheid voor het publiek domein zit sterk verspreid over verschillende besluiten, reglementen en richtlijnen. Dit in tegenstelling tot publiek toegankelijke gebouwen waar de ‘stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid’ een duidelijk kader schetst.

  • Regeerakkoord van de Vlaamse Regering
  • Toegankelijkheidsbeleid Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits
  • Toegankelijkheid: één van de vijf basisdoelstellingen van het Vlaams mobiliteitsbeleid
  • OCM toegankelijkheidsdoelstellingen
  • Regelgeving