Hoog contrast

Vademecum: Toegankelijk publiek domein

 

Opbouw van dit vademecum

Het vademecum is opgebouwd uit 2 hoofdstukken: “Ontwerpcriteria voor een integraal toegankelijk publiek domein” en “Onderhoud en werfsignalisatie”.

In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwerpcriteria voor voetpaden, trottoirs en voetgangerszones, oversteekplaatsen, aangepaste parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap, halteplaatsen voor het openbaar vervoer en straatmeubilair. In het tweede hoofdstuk gaat het over onderhoudsvriendelijk ontwerpen, onderhoud en herstelling en als laatste over bouwwerven.

Elk hoofdstuk is opgebouwd uit verschillende paragrafen met aan het begin van iedere paragraaf een opsomming van de relevante richtlijnen, gevolgd door een stukje uitleg bij de gebruikte begrippen (wat?), een verklaring van de noodzaak van de richtlijn (waarom?) en uitleg over hoe de richtlijnen in de praktijk kunnen worden toegepast (hoe?).

Opm.:  Hieronder hebt u de mogelijkheid om het integrale vademecum als PDF te downloaden. Dit document is momenteel nog niet volledig toegankelijk voor screenreaders maar zal binnenkort aangepast worden.)

Bijlagebestandsgrootte
Toegankelijk publiek domein_vademecum.pdf3.65 MB
Erratum_toegankelijk_publiek_domein_juni_2013.pdf565.53 KB